1/1

The Cymatic Orchestra

Sound installation, Kunsthal Aarhus, 2020

Duration 12 min loop

Soap sculptures with coffee grounds, cables, 12-channel sound system and incorporated speakers.

The work is a sculptural orchestra of vibrations generated by human bodies. It consists of 12 soap sculptures with incorporated speakers and visible cables. The cables form a network that connects the sculptures to a central mother figure in the installation.The composition of vibrations alternates between polyphony and monotony and between an authentic nerve of masculine and feminine sound waves. 

The work is called ‘The Cymatic Orchestra’. The term Cymatics comes from the ancient Greek kyma which means 'wave'. Cymatic is also a science that studies the relationship between sound, bodiless and visuality. In concerns the influence of sound waves on physical material. At the same time, cymatics is a term that describes therapies that use sound as a health-promoting effect on the body.

Sounds are vibrations that can take root in your body. It is communication that is understood through bodily presence. I investigate the sensory aspects of nonverbal communication - breathing, vocal range and everything that takes place in the body beyond the formulated speech.

The Cymatic Orchestra

Lydinstallation, Kunsthal Aarhus, 2020

Varighed 12 min. loop

Sæbeskulpturer med kaffegrums, kabler, 12-kanals lydsystem og inkorporede højtalere

 

Værket er et skulpturelt orkester af vibrationer genereret af menneskekroppe. Konkret består det af 12 sæbeskulpturer med inkorporerede højtalere og synlige kabler. Kablerne danner et rodnet, der forbinder skulpturerne til en central moderfigur. Arrangementet af vibrationer veksler mellem flerstemmighed og monotoni og mellem en autentisk nerve af maskuline og feminine lydbølger.

Titlen på værket The Cymatic Orchestra. Cymatic kommer af det græske ord Kyma, som betyder bølge. Cymatic referer til et studie som undersøger forholdet mellem lyd, kropslighed og visualitet. Det drejer sig om lydbølgers påvirkning af fysisk materiale. Samtidig er cymatic et begreb, der beskriver terapiformer, som anvender lyd som har en sundhedsfremmende effekt på kroppen. 

Lyd er vibrationer, der kan stadfæstne sig i kroppen. Det er kommunikation, der forståes gennem kropsligt tilstedevær. I dette værk undersøger jeg de sanselige aspekter af nonverbal kommunikation – åndedræt, toner og alt det, som foregår i kroppen udenfor og rundt om den formulerede tale.

For mere information om processen bag værket. Lyt til podcasten - en samtale mellem kurator Mikkel Elming og Olga Benedicte 

https://poddtoppen.se/podcast/1531691621/den-uvidende-laerer/kapitel-iii-olga-benedicte

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Supported by

statens_kunstfond.png
aak_02_venstre_70.png
svk_logo_rgb_pos.jpg