Olga Benedicte undersøger kroppen som fundament for vores bevidsthed og tilstedeværelse. Hendes værker opererer i det affektive spektrum, hvor sanselighed, nonverbal kommunikation og forskellige former for nærvær og bevidsthed kommer til udtryk gennem hendes værker. 

 

Olga Benedicte arbejder ofte gennem en research-ramme, der undersøger f.eks tøffelsnegles hermafroditiske tilværelse, blæksprutters seksuelle dimorfisme eller boremuslingers særlige livsforløb. Ofte kombinerer hun denne research med, hvordan kroppen påvirkes af den teknologiske udvikling, som i hendes længerevarende undersøgelse af ASMR(Autonomous Sensory Meridian Response). Et socialt-digitalt youtube-fænomen, hvor hviskende stemmer og lyde af forskellige berøringer angiveligt giver en sensuel og behagelig prikken, der spreder sig i hovedbunden. ASMR er internettets måske første medvirken til opdagelsen af en ny sensorisk følelse.

Overordnet er Olga Benedictes praksis en undersøgelse af, hvordan kunst kan åbne nye sanselige dimensioner ved at skabe værker, der dyrker forbindelserne mellem vores krop og andre mekanismer, organismer og systemer. Vores viden opstår ikke ved at vi står uden for verden og observerer den. Vi er snarere en integreret del af denne verden. 

 

Skrevet af kurator Iben Elmstrøm

IMG_5666.jpg